Leasing

poradnik opłat

Kto jest kim w umowie leasingowej

Umowa leasingowa zawierana może być pomiędzy dwoma lub większą liczbą podmiotów, w zależności od tego czy zawieramy go bezpośrednio, czy z pomocą wyspecjalizowanej firmy leasingowej. Co powinniśmy więc wpisać do umowy w miejscu przeznaczonym na określenie podmiotów takiego porozumienia?

Po pierwsze ustalamy kto jest leasingodawcą. Jest nim osoba lub firma, która udostępnia nam lub inaczej wydzierżawia dany produkt, na przykład może to być samochód dostawczy. Podpisując taką umowę stajemy się leasingobiorcą. Zasady są więc podobne do tych, z którymi mamy do czynienia przy podpisywaniu jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej. W umowie określone zostanie z pewnością, że leasingobiorca powinien w określonych terminach uiszczać opłatę na rzecz leasingodawcy. Raty leasingu, podobnie jak raty kredytów konsumenckich, składają się z części kapitałowej oraz odsetkowej. Część odsetkowa stanowić będzie realny zysk dla leasingodawcy.

Trzecią stroną umowy leasingowej może być zbywca. Zwykle zbywcą jest leasingodawca. W umowie zawiera się punkt odnoszący się do możliwości zbycia leasingowanego przedmiotu na rzecz leasingobiorcy po okresie wygaśnięcia umowy.

W samej transakcji poza leasingodawcą i leasingobiorcą może uczestniczyć również poręczyciel i towarzystwo leasingowe i ubezpieczeniowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

leasing.bankowo.org.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.